Slávnostná akadémia pri príležitosti rozlúčky s maturantmi sa uskutočnila 16. mája 2018 v aule Jesseniovej lekárskej fakulty UK. V úvodnej časti vyhlásila riaditeľka školy Mgr. Darina Súderová výsledky celoročne prebiehajúcich školských súťaží. V súťaži triednych kolektívov Sme super zvíťazila III. B, za ňou sa umiestnili I. A a III. A.

Naj študentom martinského gymnázia sa stal Tomáš Štefanov, II. B, a spolu s ním sa do desiatky prebojovali Juraj Vasek, IV. C, Michaela Mrníková, III. D, Michal Miškolci, II. A, Tomáš Červeň, IV. D, Matúš Ondreják, II. B, Marek Bátory, II. A, Tereza Rafajová, II. D, Kristína Horanská, II. A, a Viktória Telepčáková, III. A.

Športovec roka je Daniel Lacko, IV. B, na druhom mieste sa umiestnil Ján Černák, I. C, a bronzová priečka patrí Karin Kačkovej, III. A, a Filipovi Bírovi, II. D.

Monika Zjavková, III. A, je víťazkou výtvarnej súťaže Rozmarná paleta.

Držiteľmi Ceny Rodičovského združenia GVPT za prácu v triednom kolektíve sa stali títo štvrtáci: Veronika Šavlová, IV. A, Barbora Záhradníková, IV. B, Zuzana Podhorská, IV. B, Sarah Minčíková, IV. C, Lenka Škutová, IV. C, Gabriela Michalíková, IV. D, Viktória Richterová, IV. D.

Riaditeľka školy udelila pochvalu týmto študentom 4. ročníka: Otília Bartová, Eva Jánošíková, Dominika Meriačová, Ondrej Nemčok, Veronika Šavlová, IV. A, Juraj Jánošík, Daniel Lacko, Barbora Záhradníková, IV. B, Adam Beloš, Lucia Ďuricová, Tomáš Görög, Robert Choma, Terézia Chromeková, Erik Kľoc, Martin Svoboda, Juraj Vasek, IV. C, Patrik Cíger, Tomáš Červeň, Júlia Kluknavská, Natália Koppalová, Filip Lednický, Adam Markovič, Gabriela Michalíková, Oliver Rešetár, Viktória Richterová, IV. D.

Nasledovali slávnostné príhovory pani riaditeľky, Lucie Lieskovskej za mladších študentov a Sabíny Laučíkovej s Radovanom Heczkom za maturantov.

Nápaditý kultúrny program si pod vedením Mgr. Zuzany Dafčíkovej a Mgr. Vladimíry Damkovej pripravili študenti 1. – 3. ročníka. Vo svete rozprávok sme vďaka nim našli podobnosti s bežným študentským životom. Pripomenuli sme si, že čas maturít sa blíži a netreba sa spoliehať na to, že rozprávka o troch prasiatkach sa končí happyendom.

 

Fotografie pridáme neskôr.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí vytvorili nezabudnuteľný program:

Mgr. Zuzana Dafčíková

Mgr. Vladimíra Damková

I. B:

Marek Červeň                                                          

Matúš Dikoš                                                             

Adryana Kachalavová                                              

Erik Nábočík                                                             

Petra Raffajová 

I. E:

Dominika Barošová                                                 

Lucia Cingelová

Marek Červeň

Richard Doležálek

Lucia Fančovičová

Zuzana Fúčeľová

Sandra Hodoňová

Lenka Holienčíková

Tomáš Hurta

Adam Klčo

Marek Lazar

Alexandra Letrichová

Linda Mrníková

Ivana Ostrihoňová

Martin Pecko

Mária Petrášková

Barbora Rosenbergová

Lea Steinerová

Jakub Dávid Šutovský

I. C:

Alexandra Capová

Patrik Matula

Klára Matoušková

Daniela Lukašiková

Kristína Štefková

Nina Bobrovská

Jarmila Hrušková

II. A:

Marek Bátory

II. D:

Sarah Kevická

Katarína Mrázová

Jakub Javor

III. D:

Tímea Baruníková

Ivana Beratšová

Michal Kevický

Barbora Sýkorová

Terézia Václavíková

Lucia Lieskovská

Maroš Štefanides

Tomáš Meriač

Tereza Joklová


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 14. 6. 2023- diskusia o strategickej komunikácii a dezinformáciách - 1. a 2. hod. v Barmuseu (III. E s Mgr. Bartošovou, iiiEKO s PaedDr. Stachom)
  • 19. 6. 2023- workshop Antigona (Dotyky a spojenia) – III. A, III. B od 9:00 do 11:00
  • 20. 6. 2023- workshop Antigona (Dotyky a spojenia) – III. C, III. E od 9:00 do 11:00
  • 21. 6. 2023- ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E
  • 22. 6. 2023- ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E
  • 30. 6. 2023- odovzdávanie vysvedčení

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 18,2

Pocitová teplota: 20,8

V čase: 09.06.2023 12:23:50

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
487

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?