úvodná jsbrno

V dňoch 18.- 22. septembra 2023 som v rámci projektu Erasmus+ navštívila Školní komplex v Brne, kde som mala možnosť nazrieť do práce českých kolegov. Cieľom môjho tieňovania bolo získať nové stratégie, metódy vo vyučovaní chémie, rozvíjať projektové aktivity, kooperatívnu prácu žiakov a porovnať výchovno-vzdelávací proces v predmete chémia oboch krajín.

Nádherná historická budova komplexu mi tak trochu pripomínala naše gymnázium a od prvej chvíle som sa tam cítila ako doma. V rámci tieňovania som absolvovala množstvo hodín chémie v rôznych ročníkoch v dvoch súkromných gymnáziách, ktoré sú súčasťou školského komplexu. Ako bonus som v posledný deň navštívila aj družobné gymnázium v Tišňove, kde som si pozrela nielen laboratórne cvičenie z chémie, ale aj tri hodiny biológie.

Počas týždňa v Brne som nahliadla do pedagogického majstrovstva siedmich pedagógov a každý z nich bol pre mňa veľkou inšpiráciou. Vďaka českým kolegom som získala zručnosť pri využívaní programu Chemsketch a dokážem zrozumitelnejšie objasniť témy, ktoré sú pre žiakov náročné kvôli ich abstraktnosti. Získala som množstvo námetov ako si lepšie a efektívnejšie naplánovať a riadiť vyučovací proces. Pri vzájomných konzultáciách sme porovnávali spoločné a odlišné znaky školského systému, vyučovacieho procesu, priebeh, ale aj prípravu študentov na maturitnú skúšku z chémie. V závere sme však usúdili, že všetci prechádzame vo svojej kariére rovnakými pedagogickými výzvami.

Voľný čas môjho pobytu som trávila návštevou múzeí, divadla, hradu Špilberg a prechádzkami starobylými ulicami mesta Brna. S radosťou a hrdosťou som si posedela v príjemnej debate s našou bývalou študentkou Lenkou, ktorá sa stala študentkou lekárskej fakulty Masarykovej univerzity.

Ďakujem svojim českým kolegom za možnosť byť súčasťou ich pedagogického kolektívu a za ochotu nachvíľu zastaviť sa a odpovedať na moje nekonečné otázky. Naučili ma pokore a vážiť si to, čo mám. Som vďačná, že pracujem práve na gymnáziu GVPT. Poskytuje mi totiž k mojej práci pedagogický komfort: vlastnú chemickú učebňu, perfektne vybavené laboratórium, množstvo pomôcok, chemikálií a hlavne príjemnú pracovnú klímu.  

Mgr. Lucia Brezniaková                          

https://photos.app.goo.gl/ECeeJLCtEnFu9uzb6

 


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 28,3

Pocitová teplota: 30,5

V čase: 18.07.2024 15:11:11

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?