IMG 2678

Oslavy Medzinárodného dňa študentstva sme zavŕšili pasovaním prvákov.

Dňa 16. 11. 2023 naša trieda pasovala prvákov do cechu študentského. Pasovací večierok sa niesol v duchu témy Olympskí bohovia. Počas dňa sme premenili priestory školy na sídlo gréckych bohov – Olymp.

Večierok sme otvorili predstavením bohov a nasledovali programy, ktoré si pripravili naši prváci. Bolo pre nás naozaj veľmi ťažké vybrať jedného výhercu, no nakoniec sme sa zhodli a tortu  spolu s poukazom do našej hvezdárne získala I. A. Ešte raz gratulujeme a d'akujeme všetkým triedam aj zapojeným triednym učiteľom za nádherné programy. Nasledovalo pasovanie prváckych triednych učiteľov, ktorí sľúbili, že tu budú pre svoju triedu v dobrom aj zlom, že ju budú chrániť a pokiaľ to bude potrebné, prižmúria oči.

Prvákov sme si prerozdelili do premiešaných skupiniek z rôznych tried, aby sa lepšie spoznali, a sprevádzali sme ich pripravenými aktivitami. Čakal na nich kahoot, v ktorom oprášili svoje vedomosti o Antigone, potom nasledovalo strieľanie z luku a matematický príklad, kde si zopakovali Pytagorovu vetu. Čakala ich štafetová prekážková dráha, kde si museli zapamätať' mená bohov, pokračovali v kreatívnej miestnosti, kde bolo ich úlohou vylúštiť rébusy.

Nakoniec nasledovalo samotné pasovanie Hérou a Diom do cechu študentského. Počas večera sa prváci mohli zabaviť na diskotéke vo vyzdobenej telocvični, kde sme sa k nim pridali… Najkrajšou časťou večera bol pre nás moment, keď prváci odchádzali a po škole sa ozývalo skandované ĎA-KU-JE-ME! Veríme, že pasovací večierok si všetci užili a odniesli si mnoho zážitkov.

Kolektív triedy III. C

https://photos.app.goo.gl/UNpYzdVyaYs6b5N2A


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 23. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
  • 24. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
  • 27. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
  • 28. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
  • 30. 5. 2024- odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • 04. 6. 2024- Paulinyho Turiec - slávnostné vyhlásenie výsledkov v rámci Slovesnej jari (10:00, klubovňa GVPT)
  • 19. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
  • 20. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 6,4

Pocitová teplota: 4,7

V čase: 02.04.2024 11:18:45

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?