IMG 0373

https://photos.app.goo.gl/WGVMGruVeWwwE4ue7

Je už tradíciou, že na energii každý rok organizujeme pri príležitosti Dňa Zeme enviropodujatie. Sme zapojení do projektu Druhý život odpadu a preto táto tematika tvorila základ žiackych vzdelávacích aktivít, ktoré sme realizovali v dňoch 17. – 21. 4. 2023. Každá skupina predmetu energia si pripravila 6-7 krátkych aktivít, ktoré žiaci prezentovali inej skupine. Jedna skupina energie mala svoj program  vystavaný z rôznych foriem aktivít: prezentácie, kvíz, poznávačky, krížovky, priraďovačky. Naším zámerom bolo, aby jedna z aktivít skupiny bola v angličtine a v III. E aj presah do reálií španielskeho jazyka.

Každá skupina energie spracovala do aktivít inú tému týkajúcu sa odpadov:

I. A RUJ – Som nebezpečný?

I. A NEJ – Hra na dobu rozkladovú

I. B RUJ – Kam s nimi?

I. B NEJ – Životodarné kompostovisko

I. D – Doba plastová

I. C SPJ – Experti na vodu

I. C NEJ – Oheň – dobrý sluha, zákerný pán

III. E 1. a 2 sk. – Dopady a odpady

Aktivity pripravovali dvojice až trojice, tému mal vopred danú a mohli si vybrať formu. Obsah a dolaďovanie aktivity konzultovali priebežne s vyučujúcou dva mesiace.

Celkovo sme pripravili 50 aktivít, na realizáciu ktorých mali prezentujúci 5-8 minút.

Je pomerne jednoduché organizovať aktivity s tými najlepšími a s tými, ktorí chcú. Takýto formát rovesníckeho vzdelávania, kedy boli zapojení všetci študenti energie a kedy prezentovali v rámci jednej triedy navzájom, sme robili prvýkrát. Dokonca I. D prezentovala svojim spolužiakom o dva roky starším. Prváci však rozhodne nesklamali a „bilingváli“ im vytvorili veľmi akčné publikum.

Nie každý z nás má dar s ľahkosťou komunikovať a mnohí žiaci sa pri takýchto príležitostiach len veľmi  neradi vzdávajú množstva súvislých viet v prezentácii či na papieri pred sebou, veď: „Čo, ak sa pomýlim?“ Aj takéto malé vystúpenia sú príležitosťou zabojovať so sebou, odstrihnúť sa  od papiera a pokúsiť sa sformulovať pár viet, hoci neraz ťažkopádne, s hrčou v hrdle a dívať sa pritom do očí svojich poslucháčov. Tak už to v škole chodí, učíme sa aj na vlastných chybách.

Skupiny III. E triedy spracovali témy kampaň za zvýšenie podielu separovaného odpadu v škole s krátkym vlastným videom, udržateľná móda, kompostovanie a Alméria – skleník a hanba Európy. Súčasťou aktivity bol aj krátky workshop, keď žiaci mohli nenosenému tričku vdýchnuť nový život.

Priam excelentne zvládli prípravu i realizáciu skupiny I. A a I. D triedy. Ich program bol pestrý, dynamický, zábavný a interaktívny. I s časovým vymedzením si poradili ukážkovo ako „starí harcovníci“. Milé kreatívne maličkosti ako náhrdelníky z plastových vrchnákov či farebná sukňa z plastových vreciek boli rozhodne príjemným oživením programu.

Nechceli sme ku Dňu Zeme šou, chceli sme s pokorou a rešpektom preukázať, že sme na najlepšej ceste stať sa ľuďmi, ktorí urobia všetko preto, aby zachovali podmienky pre život nielen pre nás, ale aj pre naše deti.     

 

Foto: RNDr. J. Beňušková (autorka podujatia)


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 17. 6. 2024-19. 6. 2024- školská exkurzia III. E
  • 19. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
  • 20. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
  • 24. 6. 2024-25. 6. 2024- školský výlet II. C
  • 25. 6. 2024- predstavenie Čaute! - I. D, I. B, I. E (divadelný festival Dotyky a spojenia), exkurzia do SNG, Bratislava - II. D
  • 26. 6. 2024- školské výlety II. E, I. C (25. - 26. 6.)
  • 28. 6. 2024- odovzdávanie vysvedčení
  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 17,2

Pocitová teplota: 16,9

V čase: 14.06.2024 21:42:42

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?